top of page

Roovimine.
 

Rooviks kasutatakse roovlatte. Kui sarikate vahekaugus on 1,0 m piirides, võib teha roovlatid mõõtmetega 25x50mm, kui aga sarikate vahekaugus on 1,2-1,5 m, peab lati paksus olema vähemalt 40mm.

     Roovlattide vahekaugus oleneb laastu pikkusest ja laastukihtide arvust.

Näiteks kui laastu pikkus on 510mm ja katusekate tehakse kolmekihiline peab roovlattide vahekaugus
võrduma ühe kolmandikuga laastu pikkusest, s.o. 170mm.

    Katuse roovimisel naelutatakse kõigepealt kohale räästapealne latt ja selle alumisest
servast 120mm võrra kõrgemale teine latt tsentrisse, millele peavad toetuma esimese
rea laastude ülemised otsad.  Järgnevad roovlatid paigaldatkse edasi sammuga
170mm.  Järgnevalt naelutatakse räästapealse lati külge umbes  2m vahedega
ajutised klotsid paksusega  50mm,  millede külge omakorda naelutatakse
ajutine räästarihtlaud.

bottom of page