top of page

Firmast

OÜ Ökokatused on asutatud aastal 2008 kahe noore mehe ettevõttena mille põhieesmärgiks on pakkuda kvaliteetset, ökoloogiliselt puhast, puidust katusekattematerjali koos paigaldamisega. Väärtustame rohelist mõtlemist ja tervislikku elukeskkonda. Meie toodang valmistatakse taastuvast loodusressursist, puidust ning tootmine on keskkonnasõbralik ja säästev.

 

Omame hindamatuid teadmisi puitkatuste tootmise, paigaldamise ja hooldamise kohalt mis on üle antud isalt pojale mitmete põlvkondade jooksul.

Ökokatused OÜ-s on ühendatud innovaatilisus ja aegade jooksul kogunenud ning kinnistunud traditsioonid puitehitistest ja -katustest.

bottom of page