top of page

Katuse katmine.

 

Katuse katmist alustatakse räästapealse laasturea kohalenaelutamisega. Tihedama ja ilusama räästaserva saamiseks naelutatakse räästarea alumine laastukiht (pikkusega 1/3) selili asetatud laastudest, s.o. laastu kumer külg allapoole. Sellele kihile naelutatakse 2/3 pikkusega laastudest kiht ja sellele omakorda täispikkusega kolmas kiht kumera küljega pealpool. Naelutamisel toetatakse laastude alumised otsad räästarihtlauale.

 

 

      Pärast räästarea naelutamist võetakse räästarihtlaud koos ajutiste klotsidega ära. Järgnevat laasturida alustatakse 1/3 lastupikkusejagu kõrgemalt. Sirgete laasturidade saamiseks naelutatakse alumisele laastureale ajutiselt paari naelaga sirge servaga laud.

 

     Katmise mugavuse seisukohalt on soovitav roovlatid kohale asetada järk-järgult vastavalt uute laasturidade naelutamisele.

 

     Laastude read naelutatakse järjekorras, kusjuures paigaldaja liigub ühe rea naelutamisega hoone ühest otsast teise ja järgmise rea naelutamisega jälle tagasi. Laastude kohalenaelutamisel peab iga järgnev laast katma alumist laastulaiuse ühe kolmandiku võrra. Laastu naelutamisel asetatakse laastu kumer külg, s.o. karvasem külg katusel väljapoole nii, et karv (kiud) jääks pärivett.

bottom of page